JAAK POOM
arkitekt och konstnär

Startsida

Galleri 1

Galleri 2

Galleri 3

Galleri 4

Galleri 5

Galleri 6

Galleri 7

Galleri 8

Galleri X

Info

Galleri 1

Med min bakgrund som arkitekt och stadsplanerare är det
knappast förvånande att många bilder handlar om staden
och dess byggnader. Men det är sannerligen inte den
planerade staden som skildras här, snarare den kaotiska.

Som bjuder på konflikter och kontraster, nyckfullheter och
överraskningar.

Men föralldel, bilderna kan även tolkas som en humoristisk
eller ironisk kommentar till vårt stadsbyggande.

____________________________________________________________

 

Se upp - planeringen är här!
akvarell/tusch 56 x 76, 2012

 

Den globala staden
akvarell/tusch, 56 x 76Den globala staden II
akvarell/tusch, 56 x 76Den delade staden
akvarell/tusch, 56 x 76Stadsklot
akvarell/tusch, 56 x 76

 

Stadens vita fläck
akvarell/tussch, 56 x 76, 2012
Gyllene staden
akvarell/tusch, 56 x 76

Stadselevation
akvarell/tusch, 56 x 76

 

Husstruktur
akvarell/tusch 56 x 76, 2012

 
Tre kvarter
akvarell/tusch, 56 x 76