JAAK POOM
arkitekt och konstnär

Startsida

Galleri 1

Galleri 2

Galleri 3

Galleri 4

Galleri 5

Galleri 6

Galleri 7

Galleri 8

Galleri X

Info

Galleri 2

Babels torn - en symbol för bristande byggteknisk samordning?
Och kanske även en passande nidbild av det moderna
samhället där de olika delarna - i och för sig välplanerade - inte
alltid förenas till en välfungerande helhet.
______________________________________________________________
Babels torn I (färg)
akvarell/tusch
, 76 x 56
Babels torn II (svart))
tusch, 76 x 56
Palazzo verticale
tusch, 76 x 56Det blå slottet
akvarell/tusch, 76 x 56


Katedralbyggarna (svart - en röd variant finns också)
tusch, 70 x 50Palazzo torreado
blandteknik, 76 x 56Gröna tornet
akvarell/tusch, 51 x 36

Bruna tornet
akvarell/tusch, 51 x 36