JAAK POOM
arkitekt och konstnär

Startsida

Galleri 1

Galleri 2

Galleri 3

Galleri 4

Galleri 5

Galleri 6

Galleri 7

Galleri 8

Galleri X

Info

Galleri 6

Här några bilder med spår av mänsklig anknytning
________________________________________________________

 

Porträtt I
bruntusch, 35 x 45
Porträtt II
bruntusch, 35 x 45


Porträtt III
tusch, 35 x 45
Porträtt IV
tusch, 35 x 45


Porträtt V
tusch, 35 x 45